Go-Pro 2021

UITGESTELD

Naar aanleiding van de stijgende cijfers m.b.t. corona hebben wij op Comenius Zamenhof besloten om 'Go-Pro' voor onbepaalde tijd uit te stellen. 
We zullen een ieder die zich heeft aangemeld informeren en betrekken bij een vervangende datum.